Khẩu trang Cambridge Mask có hai dòng sản phẩm bao gồm BASIC N95 và PRO N99. Ký hiệu này biểu thị sản phẩm đạt đủ tiêu chuẩn do tổ chức NIOSH của Hoa Kỳ ban hành. Trong đó:

N95 là dòng khẩu trang đảm bảo lọc được trên 95% bụi siêu mịn và các hạt có đường kính đến 0.3 micromet.

N99 là dòng khẩu trang đảm bảo lọc được trên 99% bụi siêu mịn và các hạt có đường kính đến 0.3 micromet.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, người dân sống tại các đô thị ô nhiễm không khí nên sử dụng ít nhất từ N95 trở lên. Đối với nhóm người có tiền sử bệnh hô hấp, sức đề kháng yếu nên dùng dòng N99 để bảo vệ hoàn toàn sức khoẻ của mình.

Tham khảo: Khẩu trang N95, N99 là gì? lọc được gì? chọn loại nào?

Bài viết được đăng trong . Đánh dấu lại với URL link.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *