Sản phẩm đã được kiểm chứng riêng biệt, đạt chỉ số N95 và N99 theo chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ về chất lượng khẩu trang ô nhiễm môi trường. Cambridge Mask được kiểm chứng riêng biệt và độc lập bởi Nelson Lab, Hoa Kỳ – đạt kết quả gần như 100% các loại bụi PM, vi khuẩn và virus bị loại bỏ bởi màng lọc 3 lớp đặc biệt.

Kết quả kiểm chứng (bản scan gốc):

  • 99.60% virus bị loại bỏ 
  • 99.77% nấm và vi khuẩn bị loại bỏ
  • 99.70% bụi siêu mịn (tới 0.3micron) bị loại bỏ
Bài viết được đăng trong . Đánh dấu lại với URL link.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *