• Gần như 100% bụi PM bao gồm PM10, PM2.5, PM0.3 là những loại bụi siêu mịn thoát ra từ khói thải xe cộ, công trường xây dựng, nhà máy, xưởng sản xuất v.v… 
  • Gần như 100% các loại khí thải ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối, độc hại, các hợp chất hữu cơ bay hơi, benzathine và formaldehyde, các chất độc hại thoát ra từ xăng xe, nhà máy, khu công nghiệp v.v…
  • Gần như 100% các mầm mống gây bệnh như vi khuẩn và virus
  • Tất cả các chất gây hại khác trong không khí như phấn hoa, chất gây dị ứng, chất gây ngứa, nấm v.v…

*Khẩu trang Cambridge Mask không sử dụng trong môi trường dầu, không lọc được những hạt có tính dầu như sơn, hoá chất công nghiệp.

Bài viết được đăng trong . Đánh dấu lại với URL link.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *