*US AQI là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng không khí do Hoa Kỳ ban hành.
**Nhóm nhạy cảm là nhóm những người có nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, bệnh lý tim mạch, người già, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, những người đang mang bệnh hoặc có thể trạng yếu.

***PM 2.5 là các hạt bụi lơ lửng trong không khí có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2.5µm (micromet). Hạt có đường kính bé hơn 10µm là những hạt có khả năng tích tụ trên phổi, gây hại cho sức khoẻ con người. Những hạt bé hơn 2.5µm là những hạt đặc biệt nguy hiểm bởi chúng xâm nhập trực tiếp vào các túi phổi.

Nồng độ PM2.5 (µm/m3)Mức độ cảnh báo
0.0 – 15.4Tốt
15.5 -40.4Nhóm nhạy cảm hạn chế ra đường
40.5 – 65.4Xấu với nhóm nhạy cảm
65.5 – 150.4 Xấu
150.5 – 250.4Rất xấu
250.5 – 350.4Nguy hại
350.5 – 500.4Rất nguy hại